Favici AB förvärvar Aborren 1 och Milan 1

Favici AB har förvärvat fastigheterna Aborren 1 och Milan 1 i Vilhelmina.