Om Favici AB

Favici AB startades 2013. Favici är ett fastighetsbolag som äger bostäder i Västerbottens inland. Företaget är en del i en större koncern bestående av fastighetsbolag. Inom koncernen finns bl.a. Fröklängen Fastigheter AB som äger lokaler i Lycksele.

Samma år som företaget startades gjorde det första förvärvet. Förvärvet bestod av fastigheterna Aborren 1 och Milan 1 i centrala Vilhelmina. Aborren 1 och Milan 1 är Vilhelminas senast byggda flerbostadshus.

Information om fastigheterna som Favici äger

Milan 1

Fastigheten Milan 1 är belägen på Dalagatan 20, i den östra delen av Vilhelmina samhälle i sluttningen ner mot Baksjön. Allmän service finns inom gångavstånd och läget bedöms som centralt i Vilhelmina. Med viss sjöutsikt och i slutet av en återvändsgata har fastigheten ett vackert och lugnt läge. Omgivande bebyggelse utgörs av villabebyggelse. På fastigheten finns garage för uthyrning.

Tomtareal: 4461 m2
Byggnadsår: 1987
Uthyrningsbar area: 1012 m2
Antal lägenheter: 16 st (varav 3 st 1 r.o.k., 5 st 2 r.o.k., 8 st 3 r.o.k.)

Aborren 1

Fastigheten Aborren 1 är belägen på Ljungvägen 1 i den östra delen av Vilhelmina samhälle i sluttningen ner mot Baksjön. Omgivande bebyggelse utgörs av villabebyggelse. Inom gångavstånd finns all tänkbar service i form av affär, allmänna kommunikationer, restauranger m.m. På fastigheten finns carport med motorvärmaruttag för uthyrning.

Tomtareal: 5866 m2
Byggnadsår: 1991
Uthyrningsbar area: 992 m2
Antal lägenheter: 14 st (varav 2 st 1 r.o.k., 6 st 2 r.o.k., 6 st 3 r.o.k.)